Poranek Wigilijny

21 grudnia na sali gimnastycznej odbył się "Poranek wigilijny". Młodzież z klasy IIb pod kierunkiem pani Anny Kotarby przygotowała krótkie przedstawienie związane ze zwyczajami wigilijnymi, które ubogaciły śpiewem dziewczęta z klasy IIIb.