Nowy plan zajęć

Na stronie jest już możliwość zapoznania się z nowym planem zajęć dostępnym tutaj