Egzamin gimnazjalny

W dniach 23-25 kwietnia uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej  i  z języka angielskiego.  Wyniki  zostaną podane w czerwcu.