Historia szkoły

Historia Publicznego Gimnazjum w Uszwi


Budynek Publicznego Gimnazjum w Uszwi

  

Publiczne Gimnazjum w Uszwi zostało powołane do istnienia 1 września 1999 r. na mocy uchwały Rady Gminy w Gnojniku i początkowo mieściło się w budynku Szkoły Podstawowej.  17 kwietnia 2003 r. szkoła otrzymała imię Królowej Jadwigi, a 1 września 2003 r. miało miejsce otwarcie nowego budynku Gimnazjum oraz poświęcenie sztandaru.

Obecnie funkcję dyrektora pełni mgr Barbara Kondziołka. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin posiadają wyższe wykształcenie oraz kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

Gimnazjum tworzy sytuacje dydaktyczne umożliwiające zdobywanie przez uczniów umiejętności określonych w standardach wymagań edukacyjnych. Wspiera młodzież w trafnym wyborze dalszej drogi kształcenia. Uczniowie uczestniczą w różnych formach kultury poprzez wyjazdy do kina, teatru, muzeum. Organizowane są także wycieczki turystyczne. Szkoła umożliwia uczniom rozwój wszechstronnych zainteresowań poprzez udział w prowadzonych społecznie przez nauczycieli kółkach przedmiotowych oraz w różnego rodzaju konkursach, turniejach i zawodach sportowych organizowanych w szkole i poza nią. Promuje i nagradza osiągnięcia uczniów m.in. poprzez przyznawanie tytułów "Ucznia Roku" i "Prymusa Szkoły".
         W szkole realizowane są trzy programy autorskie: regionalny, prozdrowotny i wychowanie do życia w rodzinie.

Większość absolwentów PG w Uszwi podejmuje dalszą naukę w szkołach średnich w Brzesku. Zadowalające wyniki egzaminów kompetencji umożliwiają im dalsze kształcenie w wybranych przez siebie placówkach.

Gimnazjum posiada 7 sal lekcyjnych - pracowni przedmiotowych (w tym komputerową oraz językową) i kawiarenkę. Do dyspozycji gimnazjalistów są także: biblioteka, stołówka szkolna oraz sala gimnastyczna.

Na terenie gimnazjum działają następujące organizacje: Samorząd Szkolny, Sklepik Uczniowski, Szkolne Koło PCK oraz Szkolne Koło Caritas.

Gimnazjum kształtuje swoją tożsamość, tworząc własne tradycje i zwyczaje. Do stałych imprez i uroczystości należą: Dzień Patrona, Poranek wigilijny, Zabawa noworoczna, Dzień Ziemi, Powitanie wiosny, Dzień Sportu.

     Szkoła posiada wykreowany wizerunek w środowisku. Organizuje imprezy z udziałem m.in. władz gminy, podczas których prezentuje swój dorobek miejscowej społeczności. Promuje własne osiągnięcia na łamach prasy lokalnej oraz stronie internetowej szkoły.

 

Jesteś tutaj: Strona Główna Historia/Patron Historia szkoły