Pierwsza pomoc

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie uczniowie klasy trzeciej uczyli się jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Kilka lekcji teoretycznych zostało uzupełnionych ćwiczeniami praktycznymi, na których uczniowie demonstrowali zasady pomocy osobom poszkodowanym. Ćwiczenia obejmowały: pozycję boczną bezpieczną, pomoc w zadławieniach, zakładanie opasek uciskowych, bandażowanie, pomoc przy zatruciach, oparzeniach i odmrożeniach. Młodzież demonstrowała też sposób resuscytacji – wykorzystano do tego celu fantoma.

Wiedza o zasadach udzielania pierwszej pomocy jest niezbędna – nigdy nie wiadomo, kiedy może nam być potrzebna.