Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/gimnazjum/public_html/gimnazjum_uszew/plugins/system/notificationary/notificationary.php on line 6578
Projekt "Małymi krokami w wielki świat".

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/gimnazjum/public_html/gimnazjum_uszew/plugins/system/jat3/jat3/core/menu/base.class.php on line 178

Projekt "Małymi krokami w wielki świat".

Nasza szkoła wraz z 67 szkołami z terenu Czchowa i okolic przystąpiła do realizacji projektu "Moja ojczyzna tam, gdzie moja szkoła" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Szkolnym opiekunem projektu jest pani Dorota Mucha.
2 kwietnia odbyło się ogólnoszkolne zebranie rodziców, na którym zostali zapoznani z zadaniami projektu "Małymi krokami w wielki świat". Rodzice z zadowoleniem przyjęli proponowane działania: zajęcia kompensacyjne, koła zainteresowań, wycieczki, zajęcia wakacyjne i imprezy środowiskowe. Wszyscy mają nadzieję, że realizacja zadań projektu przyczyni się do wszechstronnego rozwoju uczniów i ułatwi im start w dorosłe życie

 

 

Projekt Publicznego Gimnazjum w Uszwi nosi nazwę "Małymi krokami w wielki świat". Chodzi tu zarówno o poznawanie regionów, w których zdecydowana większość uczniów do tej pory nie była /organizacja wycieczek w miejsca szczególne bliskie każdemu Polakowi: Gniezno, Gdańsk, Warszawa/, jak również o świat kultury, do którego ze względu na odległość i trudną sytuację finansową rodziców dostęp naszej młodzieży jest bardzo ograniczony /organizacja wyjazdów do teatru połączonych ze spotkaniami z aktorami, przygotowanie i udział uczniów w konkursach i warsztatach organizowanych przez instytucje naukowe, przygotowywanie i udział w imprezach lokalnych/.

Projekt jest realizowany od 01.04.2007r do 29.02.2008r.

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych i zmniejszania dysproporcji między środowiskiem wiejskim a miejskim zostaną podjęte zadania mające na celu:

 • kompensację braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży,
 • poznawanie świata poprzez sztukę,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin,
 • rozwijanie posiadanych sprawności językowych,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi,
 • wyzwalanie kreatywności i wiary we własne możliwości,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania, planowania i odpowiedzialności za powierzone zadania i pracę zespołu,
 • podnoszenie świadomości obywatelskiej,
 • poznanie środowiska kulturalnego, społecznego i przyrodniczego ojczyzny,
 • integrację ze środowiskiem lokalnym,
 • aktywizację lokalnych ośrodków edukacyjnych,
 • rozwijanie asertywności i umiejętności autoprezentacji,
 • przygotowanie do dorosłego, odpowiedzialnego życia zawodowego i społecznego, co jest zgodne z celami horyzontalnymi EFS.
Jesteś tutaj: Strona Główna Archiwum Aktualności 2006/2007 Projekt "Małymi krokami w wielki świat".