Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/gimnazjum/public_html/gimnazjum_uszew/plugins/system/notificationary/notificationary.php on line 6578
Plan spotkań z rodzicami

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/gimnazjum/public_html/gimnazjum_uszew/plugins/system/jat3/jat3/core/menu/base.class.php on line 178

Plan spotkań z rodzicami

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Tematyka spotkań

Termin

Odpowiedzialni

 

1. Spotkanie organizacyjne.

- zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego, harmonogramem imprez i uroczystości szkolnych,

- zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, szkolnym systemem oceniania oraz zajęciami pozalekcyjnymi,

- wybór oferty ubezpieczeniowej,

- sprawozdanie finansowe,

2. Pedagogizacja – Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

3. Spotkanie z wychowawcami:

wybór rad oddziałowych, przedstawienie i zatwierdzenie planu oddziaływań wychowawczych, omówienie wycieczki szkolnej i imprez klasowych.

W klasach trzecich Zapoznanie rodziców z

warunkami i formami dostosowania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie

indywidualnego nauczania lub o potrzebie kształcenia specjalnego i uczniów chorych lub

niesprawnych czasowo.

W klasach drugich tematyka projektu edukacyjnego

 

 

17 września

2013 r.

 

Dyrektor

Teresa Czesak

Wychowawcy

 

2. Spotkanie z wychowawcami informujące o wynikach klasyfikacji

 

 

26 listopada 2013 r.

 

Wychowawcy

 

3. Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

Podsumowanie pracy za I semestr

Spotkanie z policjantem i kuratorem sądowym

 

 

16 stycznia 2014 r.

 

Dyrektor

Wychowawcy

 

 

4. Zasady przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego

Frekwencja uczniów na zajęciach - pedagogizacja

 

 

2 kwiecień 2014 r.

 

Wychowawcy kl. III

 

5. Informacja o przewidywanych wynikach klasyfikacji

Spotkanie rodziców uczniów klasy III z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

 

 

13 maja 2014 r.

 

Wychowawcy

6. Podsumowanie całorocznej pracy, przedstawienia wyników egzaminu gimnazjalnego.

26 czerwca 2014 r.

Dyrektor

Jesteś tutaj: Strona Główna Archiwum Aktualności 2013/2014 Plan spotkań z rodzicami