Informacja o ewaluacji

Informuję, że zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie w dniach od 9.11.2016 r. do 23.11.2016 r. przeprowadzi w naszej szkole ewaluację problemową w zakresie wymagań:

  1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
  2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Badaniem objęci zostaną: nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie oraz partnerzy szkoły (instytucje współpracujące).

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Prosimy o udzielanie rzetelnych odpowiedzi.

Jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności Informacja o ewaluacji