×

Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Gra terenowa Droga do kariery

Po raz trzeci w Publicznym Gimnazjum w Uszwi została zorganizowana gra terenowa. Wzięli w niej udział uczniowie, rodzice oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. W zmaganiach młodzieży towarzyszyli: dyrektor Gimnazjum Pani Barbara Kondziołka, dyrektor Przedszkola Pani Janina Kolarz, sołtys Uszwi Pan Stanisław Cebula, sołtys Zawady Uszewskiej Pan Jan Robak, Pani Lucyna Wnęk ze Świetlicy Wiejskiej oraz Rodzice – Panie: Bożena Klecka, Katarzyna Kuc, Małgorzata Tasior i Agnieszka Robak.

W bieżącym roku gra przebiegała pod hasłem „Droga do kariery”. Głównymi celami były przede wszystkim: integracja społeczności lokalnej, kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie umiejętności współdziałania, logicznego i kreatywnego myślenia i sprawności fizycznej. Niezwykle ważne było też przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu, rozbudzanie aspiracji zawodowych oraz motywowanie ich do działania.

Na początku wszyscy uczestnicy drogą losowania zostali przydzieleni do poszczególnych drużyn i otrzymali karty gry. Następnie organizator przedstawił cele gry i przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po wsi. Uczniowie klasy II przygotowali krótką scenkę dotyczącą pracy nauczyciela. Potem każda drużyna wyruszyła w drogę, aby poznawać różne zawody i wykonywać zadania z nimi związane. Trzeba było przeprowadzić krótkie zajęcia z dziećmi w przedszkolu, wyszukać wskazane produkty w sklepie, udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, rozpoznać i nazwać narzędzia chirurgiczne, rozwiązać krzyżówkę, nakryć do stołu, zaprojektować ogród, upiec precle, przeprowadzić rozgrzewkę i opracować reklamę wylosowanej instytucji znajdującej się w Uszwi. Zespoły miały różne trasy. Wskazówki, jak dojść do kolejnej bazy, były opracowane przez Kornelię Warkocz, a następnie przetłumaczone na język angielski przez panią Martę Kępę.

Wszystkie drużyny świetnie poradziły sobie z przydzielonymi zadaniami. Na zakończenie gry Rada Rodziców ufundowała lody.

Organizatorami imprezy były panie: Dorota Mucha, Marta Szczepańska i Lukrecja Chochlińska. W przygotowanie gry włączyły się również Pani Grażyna Warkocz, Alicja Cichostępska oraz Monika Kornaś z Biblioteki Wiejskiej. W grę zaangażowali się wszyscy nauczyciele pracujący w gimnazjum. Wszystkim- zarówno uczestnikom, jak i organizatorom- serdecznie dziękujemy za wspólne spędzenie czasu.

Gra została zorganizowana we współpracy ze Szkolnym Punktem Informacji i Kariery (SPInKa).

{gallery}aktualnosci/2016_2017/gra_terenowa{/gallery}

Jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności Gra terenowa Droga do kariery